"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
(2) head, attention, ear, mind
Kolokacji: 7
1. pull one's arm = ciągnąć czyjś ramię pull one's arm
2. pull one's shirt = ciągnąć czyjś koszula pull one's shirt
3. pull weeds = zerwij chwasty pull weeds
4. pull off one's shirt = zdejmować się czyjś koszula pull off one's shirt
5. pull one's robe = ciągnąć czyjś szata pull one's robe
6. pull one's clothes = ciągnąć czyjś ubranie pull one's clothes
7. pull one's shoulders = ciągnąć czyjś ramiona pull one's shoulders
8. pull one's sleeve = ciągnąć czyjś rękaw pull one's sleeve
9. pull off one's clothes = zdejmować się czyjś ubranie pull off one's clothes
10. pull one's dress = ciągnąć czyjś sukienka pull one's dress
11. pull one's skirt = ciągnąć czyjś spódnica pull one's skirt
12. pull up one's shirt = podwinąć koszulę pull up one's shirt
13. pull up one's sleeve = zatrzymywać się czyjś rękaw pull up one's sleeve
14. pull one's scarf = ciągnąć czyjś szal pull one's scarf
15. pull one's T-shirt = ciągnąć czyjś T-shirt pull one's T-shirt
16. pull up one's skirt = zatrzymywać się czyjś spódnica pull up one's skirt
17. pull one's trousers = ciągnąć czyjś spodnie pull one's trousers
18. pull one's gown = ciągnąć czyjś suknia pull one's gown
19. pull one's blouse = ciągnąć czyjś bluzka pull one's blouse
(4) leg, foot, pin, knee, wrist
Kolokacji: 6
(6) punch, pant, tail, glass
Kolokacji: 6
(9) boot, jacket, barge
Kolokacji: 5
(10) cloak, shawl, tunic
Kolokacji: 4
(12) thing, money, pork
Kolokacji: 4
(13) trigger, lever, pipe
Kolokacji: 3
(14) plug, horse, chestnut
Kolokacji: 4
(17) stunt, muscle, nose, hamstring
Kolokacji: 4
(18) chair, duty, job, log, bag
Kolokacji: 8
(19) eye, thought
Kolokacji: 3
(20) door, nail, chain
Kolokacji: 3
(21) rebound, switch
Kolokacji: 2
(22) glove, finger
Kolokacji: 3
(23) wallet, stop
Kolokacji: 3
(24) hat, helmet
Kolokacji: 4
(26) stake, trick, prank
Kolokacji: 3
(27) shoe, moisture
Kolokacji: 2
(28) team, goalie, guard
Kolokacji: 3
(29) phone, name
Kolokacji: 2
(30) pistol, leg
Kolokacji: 2
(31) ad, advertising
Kolokacji: 2
(32) watch, all-nighter
Kolokacji: 2
(33) sock
Kolokacji: 3
(34) support, funding
Kolokacji: 2
(35) handkerchief, train
Kolokacji: 2
(36) partway
Kolokacji: 1
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.