"pull up beside" — Słownik kolokacji angielskich

pull up beside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymywać się obok
  1. pull czasownik + beside przyimek
    Silna kolokacja

    He moved to his feet and pulled her up beside him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo