"pulled alongside" — Słownik kolokacji angielskich

pulled alongside kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull alongside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty wzdłuż
  1. pull czasownik + alongside przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Holding her gaze away from the face, she pulled the body alongside the first.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo