ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull beside" — Słownik kolokacji angielskich

pull beside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć obok
  1. pull czasownik + beside przyimek
    Zwykła kolokacja

    A coach pulled to a halt beside him as he continued on his way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo