"pull one's robe" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's robe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś szata
  1. pull czasownik + robe rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was she who made the first move, sitting up and pulling her robe around her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo