ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pulled after" — Słownik kolokacji angielskich

pulled after kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull after
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty potem
  1. pull czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    However, he was pulled from the court after a day and a half.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo