"pull after" — Słownik kolokacji angielskich

pull after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij potem
  1. pull czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    However, he was pulled from the court after a day and a half.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo