"pull one's dress" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's dress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś sukienka
  1. pull czasownik + dress rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She stood and pulled her dress over her head.

    Podobne kolokacje: