ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull up at" — Słownik kolokacji angielskich

pull up at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij w górę
  1. pull czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    Eight minutes later we pulled up at the front door of his home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo