ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. pull with = ciągnąć z pull with
2. pull after = pociągnij potem pull after
3. pull about = ciągnąć około pull about
4. pull of = wysuń się pull of
6. pull during = ciągnąć podczas pull during
7. pull before = pociągnij wcześniej pull before
9. pull up beside = zatrzymywać się obok pull up beside
  • He moved to his feet and pulled her up beside him.
  • She pulled me up beside her on the bed and opened the book.
  • She hadn't seen me when I pulled up beside her and stopped.
  • She pulled the single chair right up beside the bed and sat down.
  • When she stopped at a light, a sports car pulled up beside her.
  • His hand found my arm and he pulled me up to stand beside him.
  • At the light, the car pulled up beside us again, and the officer came to my window.
  • Half an hour later he pulled up beside a small park and began to take stock of the situation.
  • He did so, and I pulled him up beside me.
  • He came back to the bed and pulled up a chair beside it.
11. pull beside = ciągnąć obok pull beside
12. pull up to = przysuń w górę pull up to
13. pull up at = pociągnij w górę pull up at
(4) in, from, on, by, without, ...
Kolokacji: 13
(5) at, with, into, in, to, ...
Kolokacji: 13
(6) under, for, over, of, to, ...
Kolokacji: 13
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.