"pull one's blouse" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's blouse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś bluzka
  1. pull czasownik + blouse rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Turning away from Brace, she pulled her blouse shut and fumbled with the buttons.

    Podobne kolokacje: