"pulled during" — Słownik kolokacji angielskich

pulled during kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull during
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty podczas
  1. pull czasownik + during przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    In April 2012, a male student pulled a knife during a fight at the school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo