"pull one's arms" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's arms kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull one's arm
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś ramiona
  1. pull czasownik + arm rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She pulled her arm away from his and he didn't make an effort to get it back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo