"pull before" — Słownik kolokacji angielskich

pull before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij wcześniej
  1. pull czasownik + before przyimek
    Silna kolokacja

    Each time, though, she had been pulled back from death before the altar.

    Podobne kolokacje: