"pull with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull with" po angielsku

idiom
  1. mieć u kogoś chody slang
    I have pull with the headmaster, so don't worry about your grade. (Mam chody u dyrektora, więc nie przejmuj się swoją oceną.)

"pull with" — Słownik kolokacji angielskich

pull with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć z
  1. pull czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    She put her hand in his and was pulled with very little effort into position behind him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo