"pull off one's shirt" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdejmować się czyjś koszula
  1. pull czasownik + shirt rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It wasn't until he once again sat up to pull off his shirt that she opened her eyes and said: "No.