"pull one's shirt" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's shirt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś koszula
  1. pull czasownik + shirt rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He moved her hand away and pulled his shirt back down.

podobne do "pull one's shirt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull one's shirt" po angielsku

inne