"take off one's shirt" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdejmować czyjś koszula
  1. take czasownik + shirt rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I sat down on the bed and took off my shirt.