PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"shirt" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shirt rzeczownik

rzeczownik + shirt
Kolokacji: 78
polo shirt • flannel shirt • dress shirt • silk shirt • cotton shirt • plaid shirt • number shirt • sport shirt • linen shirt • work shirt • ...
shirt + rzeczownik
Kolokacji: 15
shirt pocket • shirt sleeve • shirt collar • shirt front • shirt number • ...
shirt + czasownik
Kolokacji: 32
shirt hangs • shirt wears • shirt looks • shirt sticks • shirt clings • ...
czasownik + shirt
Kolokacji: 67
take off one's shirt • give several shirt • pull one's shirt • remove one's shirt • shirt made • wear with a shirt • wear a shirt • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
  • I sat down on the bed and took off my shirt.
  • He sat up on the bed and took off his shirt.
  • I started to take off my shirt, but she stopped me.
  • Why should a man be allowed to take his shirt off on a hot day and a woman not?
  • He had taken off his shirt and given it to her to hold.
  • "What would you do if I took off my shirt right now?"
  • He decided that taking off his shirt might be a good idea.
  • He took off his shirt and went about the business of getting ready for sleep.
  • "Nice of you to take off your shirt for me."
  • Take your shirt off and get in front of the mirror.
3. pull one's shirt = ciągnąć czyjś koszula pull one's shirt
4. remove one's shirt = usuwać czyjś koszula remove one's shirt
5. shirt made = koszula zrobiła shirt made
6. wear with a shirt = noś z koszulą wear with a shirt
8. consist of a shirt = składaj się z koszuli consist of a shirt
9. lose one's shirt = stracić wszystkie pieniądze, być spłukanym lose one's shirt
10. tear one's shirt = drzeć czyjś koszula tear one's shirt
11. sell shirts = sprzedaj koszule sell shirts
12. pull on one's shirt = wciągać czyjś koszula pull on one's shirt
13. pull off one's shirt = zdejmować się czyjś koszula pull off one's shirt
14. strip off one's shirt = pas daleko czyjś koszula strip off one's shirt
15. take one's shirt = brać czyjś koszula take one's shirt
16. put one's shirt = kłaść czyjś koszula put one's shirt
18. grab one's shirt = łapać czyjś koszula grab one's shirt
19. tuck one's shirt = wkładać czyjś koszula tuck one's shirt
20. wear over a shirt = noś ponad koszulą wear over a shirt
21. open one's shirt = otwierać czyjś koszula open one's shirt
przymiotnik + shirt
Kolokacji: 147
white shirt • blue shirt • red shirt • striped shirt • button-down shirt • short-sleeved shirt • long-sleeved shirt • clean shirt • green shirt • ...
przyimek + shirt
Kolokacji: 22
of one's shirt • on one's shirt • under one's shirt • to one's shirt • into one's shirt • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.