"strip off one's shirt" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas daleko czyjś koszula
  1. strip czasownik + shirt rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I stripped off my shirt and handed it to her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo