"pull away from" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull away from" po angielsku

 1. oddalać się od kogoś (emocjonalnie, społecznie), odsuwać się od kogoś (emocjonalnie, społecznie) [nieprzechodni]
  Kate started pulling away from him when she found out he had been cheating on her. (Kate zaczęła się od niego oddalać, kiedy się dowiedziała, że ten ją zdradzał.)
 2. odsuwać się (fizycznie) [nieprzechodni]
  When he leaned forward to kiss her, she pulled away. (Kiedy on pochylił się, żeby ją pocałować, ona się odsunęła.)
  Pull away from me, I'm carrying a bowl full of hot water! (Odsuń się ode mnie, niosę miskę pełną gorącej wody!)
 3. oddalać się od kogoś (w rywalizacji), prześcignąć kogoś (w rywalizacji) [nieprzechodni]
  After an hour of the game in which you have had an advantage over me, I'm finally pulling away from you! (Po godzinie gry, w której miałeś nade mną przewagę, w końcu cię prześcigam!)
 4. wyrywać się komuś (np. z objęć, uścisku), wyszarpnąć się komuś (np. z objęć, uścisku) [nieprzechodni]
  When I heard this, I suddenly pulled away from his arms. (Kiedy to usłyszałam, natychmiast wyrwałam się z jego ramion.)
 1. wyszarpnąć kogoś z czegoś, odciągnąć kogoś od czegoś [przechodni]
  As the bus was approaching, she pulled her child from the curb. (Kiedy zbliżał się autobus, ona odciągnęła swoje dziecko z krawężnika.)
  zobacz także: pull away from somebody

Powiązane zwroty — "pull away from"

phrasal verb
pull away = ruszać z miejsca +1 znaczenie

"pull away from" — Słownik kolokacji angielskich

pull away from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oderwij się
 1. pull czasownik + away przyimek
  Silna kolokacja

  Four of our number have been pulled away from us already.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo