"prześcignąć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prześcignąć kogoś" po polsku

prześcignąć kogoś

czasownik
 1. outdrive
 1. pull away from somebody
  • oddalać się od kogoś (w rywalizacji), prześcignąć kogoś (w rywalizacji) [nieprzechodni]
   After an hour of the game in which you have had an advantage over me, I'm finally pulling away from you! (Po godzinie gry, w której miałeś nade mną przewagę, w końcu cię prześcigam!)
czasownik
 1. cap ***
  • prześcigać, przebijać (np. dobry lub zły wynik)
   He capped my best result. (On przebił mój najlepszy wynik.)
   You can't beat my joke. (Nie jesteś w stanie przebić mojego kawału.)
 2. transcend *
 3. trump *
 4. outact

Powiązane zwroty — "prześcignąć kogoś"

czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo