"pull one's skirt" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's skirt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś spódnica
  1. pull czasownik + skirt rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then that protective cover was whisked away as he pulled her skirt up and to the side.

    Podobne kolokacje: