ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. pull with = ciągnąć z pull with
2. pull after = pociągnij potem pull after
3. pull about = ciągnąć około pull about
4. pull of = wysuń się pull of
6. pull during = ciągnąć podczas pull during
7. pull before = pociągnij wcześniej pull before
  • Four of our number have been pulled away from us already.
  • She pulled away from him and he let her go at once.
  • With an effort, she pulled her attention away from the fire.
  • I pulled away from him, and he tried to hold on.
  • She pulled away from him and looked into his face.
  • The boy pulled away from her, and she let go of him.
  • She tried to take his hand but he pulled away from her.
  • She pulled away from me, but I would not let go.
  • She pulled her hands away from him and stood up.
  • She took his hand and pulled him away from the wall.
9. pull up beside = zatrzymywać się obok pull up beside
11. pull beside = ciągnąć obok pull beside
12. pull up to = przysuń w górę pull up to
13. pull up at = pociągnij w górę pull up at
(4) in, from, on, by, without, ...
Kolokacji: 13
(5) at, with, into, in, to, ...
Kolokacji: 13
(6) under, for, over, of, to, ...
Kolokacji: 13
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.