"pull weeds" — Słownik kolokacji angielskich

pull weeds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zerwij chwasty
  1. pull czasownik + weed rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And she can pull weeds if nothing else is growing where they are.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo