"pull one's sleeve" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's sleeve kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś rękaw
  1. pull czasownik + sleeve rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Before I had pulled his sleeve more than an inch to the left he'd lost balance.