"pull about" — Słownik kolokacji angielskich

pull about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć około
  1. pull czasownik + about przyimek
    Silna kolokacja

    He lay back on the cold ground and pulled the blankets about his ears.

    Podobne kolokacje: