PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. pull out = wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę, włączać się do ruchu pull out
2. pull off = zjechać pull off
3. pull up = zatrzymywać się (samochodem) pull up
4. pull into = skręcić w, dojeżdżać, wciągnąć w pull into
5. pull down = rozbierać (np. budynek), burzyć pull down
6. pull back = rezygnować pull back
7. pull onto = ciągnąć na pull onto
8. pull on = wciągnij pull on
9. pull from = wyciągnij pull from
10. pull at = pociągnij pull at
11. pull toward = ciągnąć w kierunku pull toward
12. pull over = zjeżdżać na bok, zatrzymywać się na poboczu pull over
13. pull within = pociągnij wewnątrz pull within
(4) in, from, on, by, without, ...
Kolokacji: 13
(5) at, with, into, in, to, ...
Kolokacji: 13
(6) under, for, over, of, to, ...
Kolokacji: 13
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.