"pulled from" — Słownik kolokacji angielskich

pulled from kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnięty
  1. pull czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    However, he was pulled from the court after a day and a half.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo