"pulled onto" — Słownik kolokacji angielskich

pulled onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydostany się
  1. pull czasownik + onto przyimek
    Luźna kolokacja

    We pulled onto the side of I-195 to see what was wrong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo