"pulled out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pulled out" po angielsku

phrasal verb
 1. wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę, włączać się do ruchu
  He pulled out without a turn signal. (On wjechał na drogę bez kierunkowskazu.)
  You cannot pull out so quickly! (Nie możesz wjeżdżać na drogę tak szybko!)
 2. opuszczać
  He pulled out his hometown to earn money. (On opuścił swoje rodzinne miasto by zarabiać pieniądze.)
  She will pull out the country to seek a better place for herself. (Ona opuści kraj, żeby szukać dla siebie lepszego miejsca.)
 3. wycofać się, oddalić się
  When will our soldiers pull out of Afghanistan? (Kiedy nasi żołnierze wycofają się z Afganistanu?)
  They decided to pull out of the negotiations. (Oni zdecydowali się wycofać z negocjacji.)
 4. wyciągnąć
  She pulled a gun out of her purse. (Ona wyciągnęła z torebki pistolet.)
  She pulled out a knife and attacked him. (Ona wyciągnęła nóż i zaatakowała go.)
 5. wyrywać, wyrwać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"pulled out" — Słownik kolokacji angielskich

pulled out kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull out
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycofany
 1. pull czasownik + out przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  We pulled him out and asked what he had found.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo