"pulled into" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pulled into" po angielsku

phrasal verb
  1. skręcić w, dojeżdżać, wciągnąć w

"pulled into" — Słownik kolokacji angielskich

pulled into kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wciągnięty
  1. pull czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She took the man's hand and pulled him into the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo