"dojeżdżać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dojeżdżać" po polsku

dojeżdżać

5 Ways to Make Your Daily Commute a Bareable Experience
czasownik
 1. commute *
  • dojeżdżać (np. do pracy, do szkoły)
   I commute to work every day. (Dojeżdżam codziennie do pracy.)
phrasal verb
 1. pull into *

Powiązane zwroty — "dojeżdżać"

czasownik
jechać = drive +5 znaczeń
rzeczownik

"dojeżdżać" — Słownik kolokacji angielskich

pull into kolokacja
 1. pull czasownik + into przyimek = skręcić w, dojeżdżać, wciągnąć w
  Bardzo silna kolokacja

  She took the man's hand and pulled him into the room.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo