"wciągnąć w" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wciągnąć w" po polsku

wciągnąć w

phrasal verb
 1. pull into *
phrasal verb
 1. bring somebody into something
  • wciągnąć kogoś w coś (np. w rozmowę, w kłótnię)
   Do not bring me into your fight. (Nie wciągajcie mnie w waszą kłótnię.)
 2. draw somebody into something  
  Don't let him draw you into trouble - don't talk to him and don't answer your phone. (Nie pozwól mu wciągnąć cię w kłopoty - nie rozmawiaj z nim i nie odbieraj telefonu.)
  He wants to draw you into drug addiction, be careful. (On chce cię wciągnąć w uzależnienie od narkotyków, uważaj.)
 3. drag somebody into something
 4. rope somebody into something , rope somebody in something
idiom
 1. draft someone into something
 2. suck somebody into something   potocznie

"wciągnąć w" — Słownik kolokacji angielskich

pull into kolokacja
 1. pull czasownik + into przyimek = skręcić w, dojeżdżać, wciągnąć w
  Bardzo silna kolokacja

  She took the man's hand and pulled him into the room.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo