"pulled up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pulled up" po angielsku

phrasal verb
 1. wyciągnąć coś (np. z ziemi)
  The dog pulled up his bones from the garden. (Pies wyciągnął z ogrodu swoje kości.)
  I pulled up a carrot from the ground and ate it. (Wyciągnęłam marchewkę ziemi i ją zjadłam.)
 2. wyświetlić coś (na ekranie) [przechodni]
  Click on it so as to pull up some information about this event. (Kliknij to, żeby wyświetlić informację o tym wydarzeniu.)
phrasal verb
 1. zatrzymywać się (samochodem)
  We pulled up at a small café. (Zatrzymaliśmy się pod małą kawiarnią.)
  Pull up here, I want to get out of the car. (Zatrzymaj się tutaj, chcę wysiąść z auta.)
  link synonim: stop
  zobacz także: pull over
 2. przysuwać, przyciągać
  I pulled up a chair and sat next to her. (Przysunąłem krzesło i usiadłem obok niej.)
  I pulled her up to me. (Przyciągnąłem ją do siebie.)
 3. dogonić innych zawodników w wyścigu [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. skrytykować kogoś, obsztorcować kogoś
  My mom pulled me up in front of my friends. (Moja mama obsztorcowała mnie przy moich kolegach.)
  He pulled me up for driving too fast. (On mnie skrytykował za zbyt szybką jazdę.)

"pulled up" — Słownik kolokacji angielskich

pulled up kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull up
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymany
 1. pull czasownik + up przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  He took the hand and pulled himself up out of the water.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo