Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
1. pull one's hand = ciągnąć czyjś ręka pull one's hand
2. pull one's head = ciągnąć czyjś głowa pull one's head
3. pull one's arm = ciągnąć czyjś ramię pull one's arm
4. pull one's leg = ciągnąć czyjś noga pull one's leg
5. pull one's hair = ciągnąć czyjś włosy pull one's hair
7. pull one's weight = przykładać się do pracy pull one's weight
8. pull one's body = ciągnąć czyjś ciało pull one's body
9. pull one's shirt = ciągnąć czyjś koszula pull one's shirt
10. pull people = przyciągnij ludzi pull people
12. pull off one's boots = zdejmować się czyjś buty pull off one's boots
13. pull one's cloak = ciągnąć czyjś peleryna pull one's cloak
14. pull one's troops = ciągnąć czyjś wojsko pull one's troops
15. pull things = pociągnij za rzeczy pull things
16. pull wagons = skieruj wozy pull wagons
17. pull one's feet = ciągnąć czyjś stopy pull one's feet
19. pull the plug = odciąć fundusze, zaprzestać finansowania pull the plug
20. pull rank = nadużywaj stanowiska pull rank
21. pull the lever = pociągnij za dźwignię pull the lever
22. pull one's sword = ciągnąć czyjś miecz pull one's sword
24. pull the strings = pociągać za sznurki, używać wpływów pull the strings
26. pull a stunt = oszukać, robić sobie jaja pull a stunt
27. pull a gun = wymierz pistolet pull a gun
29. pull the sheet = wyciągnij kartkę pull the sheet
30. pull the covers = wyciągnij nakrycia pull the covers
31. pull the way = wyciągnij drogę pull the way
32. pull money = pociągnij za pieniądze pull money
33. pull a chair = pociągnij przewodniczącego pull a chair
34. pull the cord = pociągnij za sznur pull the cord
35. pull one's eyes = ciągnąć czyjś oczy pull one's eyes
36. pull the door = wyciągnij drzwi pull the door
37. pull the car = skieruj samochód pull the car
39. pull off one's gloves = zdejmować się czyjś rękawiczki pull off one's gloves
41. pull a face = robić miny, krzywić się pull a face
42. pull weeds = zerwij chwasty pull weeds
43. pull one's children = ciągnąć czyjś dzieci pull one's children
44. pull off one's shirt = zdejmować się czyjś koszula pull off one's shirt
45. pull one's horse = ciągnąć czyjś koń pull one's horse
46. pull the pin = wyciągnij szpilkę pull the pin
47. pull one's weapon = ciągnąć czyjś broń pull one's weapon
48. pull the man = pociągnij człowieka pull the man
49. pull one's robe = ciągnąć czyjś szata pull one's robe
50. pull the hood = wyciągnij kaptur pull the hood
51. pull out one's hair = odjeżdżać czyjś włosy pull out one's hair
52. pull out one's wallet = odjeżdżać czyjś portfel pull out one's wallet
53. pull one's hat = ciągnąć czyjś kapelusz pull one's hat
54. pull a piece = pociągnij za kawałek pull a piece
55. pull up stakes = przeprowadzać się pull up stakes
56. pull one's forces = ciągnąć czyjś siły pull one's forces
57. pull a cart = ciągnij wóz pull a cart
58. pull one's attention = ciągnąć czyjś uwaga pull one's attention
59. pull one's coat = ciągnąć czyjś płaszcz pull one's coat
60. pull one's pants = ciągnąć czyjś spodnie pull one's pants
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.