"pull one's hood" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's hood kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull the hood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś kaptur
  1. pull czasownik + hood rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was up already, pulling the hood over his head.

    Podobne kolokacje: