"pull the hood" — Słownik kolokacji angielskich

pull the hood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnij kaptur
  1. pull czasownik + hood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was up already, pulling the hood over his head.

    Podobne kolokacje: