"pull people" — Słownik kolokacji angielskich

pull people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągnij ludzi
  1. pull czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "You have to pull people together and get them to work on a common goal."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo