"pull one's horse" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's horse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś koń
  1. pull czasownik + horse rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He dropped back and pulled his horse in beside hers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo