"pull one's children" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś dzieci
  1. pull czasownik + child rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We have personally pulled our children out of the government schools for this reason.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo