"pull off one's gloves" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdejmować się czyjś rękawiczki
  1. pull czasownik + glove rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The woman put one hand to the other and pulled off her glove.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo