"wear gloves" — Słownik kolokacji angielskich

wear gloves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś rękawiczki
  1. wear czasownik + glove rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Men tried to get everything open while still wearing their gloves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo