"pull one's feet" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's feet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś stopy
  1. pull czasownik + foot rzeczownik
    Silna kolokacja

    She tried to pull her foot away but he held on to it.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pull one's feet" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull one's feet" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom