"pull out one's wallet" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odjeżdżać czyjś portfel
  1. pull czasownik + wallet rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We thanked him and David pulled out his wallet to pay.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo