"pull one's chair" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's chair kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull a chair
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś krzesło
  1. pull czasownik + chair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He pulled his chair around to look out the window.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pull one's chair" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull one's chair" po angielsku

inne
pull up a chair = przesuwać krzesło (aby się do kogoś dosiąć, usiąść bliżej kogoś)

powered by  eTutor logo