"pull one's chair" — Słownik kolokacji angielskich

pull one's chair kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull a chair
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś krzesło
  1. pull czasownik + chair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He pulled his chair around to look out the window.

    Podobne kolokacje: