NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"pull a chair" — Słownik kolokacji angielskich

pull a chair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij przewodniczącego
  1. pull czasownik + chair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He pulled his chair around to look out the window.

    Podobne kolokacje: