"pull money" — Słownik kolokacji angielskich

pull money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij za pieniądze
  1. pull czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Americans continue to pull money out of the stock market.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pull money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull money" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo