"pull the man" — Słownik kolokacji angielskich

pull the man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij człowieka
  1. pull czasownik + man rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He reached the first body and pulled the man over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo