"pull one's attention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś uwaga
  1. pull czasownik + attention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There was someone standing next to the desk, and Gates pulled his attention back to the present.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo